Tổ chức Hội nghị triển khai và quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024 dành cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN thành phố Hà Nội năm 2024, Sáng ngày 2/3/2024, tại Giảng đường 11, Đoàn trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền 02 chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024 trong các bộ, đoàn viên, thanh niên.

Tham gia Hội nghị có đồng chí Đoàn Văn Sang – Bí thư Ban Chấp hành Đoàn trường, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Đoàn trường và hơn 10 đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, các đồng chí là Bí thư và Phó Bí thư các chi Đoàn trực thuộc và đoàn viên, sinh viên các lớp.

Tại hội nghị đồng chí Đoàn Văn Sang – Bí thư Ban Chấp hành Đoàn trường đã trình bày 02 chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương” và “Học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Theo đó, đồng chí đã giới thiệu các chuyên đề về phong cách quần chúng, phong cách dân chủ và phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện xuyên suốt mọi hành động trong cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân của vị lãnh tụ vĩ đại kính yêu của cách mạng Việt Nam và của dân tộc Việt Nam. Đồng thời chú trọng đổi mới về nội dung, phương thức, hình thức học tập, tuyên truyền, giáo dục phù hợp với đoàn viên, thanh niên gắn với cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới với các tiêu chí cụ thể: “Tâm trong”“Trí sáng”“Hoài bão lớn”, định hướng đoàn viên, thanh niên phấn đấu thực hiện các tiêu chí, xứng đáng là thế hệ thanh niên “vừa hồng”, “vừa chuyên” như lời Bác dạy.

Thông qua việc học tập chuyên đề, mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên được nâng cao nhận thức từ đó phát huy ý thức, trách nhiệm của bản thân, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phục sự nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, cống hiến xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển.


02-03-2024

15 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL