Tổ chức đánh giá, hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn, năm học 2020 – 2021

Nhằm triển khai hiệu quả việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Dược Hà Nội 

ban hành Hướng dẫn sinh hoạt cho đoàn năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG

1. Thời gian: Định kỳ 01 lần/tháng. Chi đoàn có thể kết hợp sinh hoạt chung trong các buổi sinh hoạt lớp.  

2. Địa điểm tổ chức sinh hoạt chi đoàn: Tùy vào điều kiện cụ thể, Ban Chấp hành các chi đoàn có thể lựa chọn các địa điểm phù hợp để tổ chức.

3. Đối tượng: Đoàn viên đang sinh hoạt tại các chi đoàn.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC SINH HOẠT

1. Chủ đề: Căn cứ tình hình thực tế, các chi đoàn lựa chọn hình thức sinh hoạt phù hợp, với các nội dung được định hướng cụ thể như sau:

TTThời gianNội dung định hướng
1T9/2020– Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh Nước
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020).
2T10/2020– Tổ chức các hoạt động tìm hiểu Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ trường,
lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2020 – 2025

– Triển khai chương trình hành động của Đoàn trường, thực hiện
 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường.
3T11/2020– Tuyên truyền tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, sinh viên tri ân thầy cô
nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
4T12/2020– Tổ chức các hoạt động phát huy sáng tạo, đóng góp ý tưởng sáng kiến trong đoàn viên, thanh niên,
góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động phong trào tại chi đoàn, đoàn khoa.
5T1&2/2021– Tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
– Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đảng,
 truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc
và những thành tựu kinh tế xã hội trong năm 2020; các nội dung Mừng Đảng, mừng Xuân năm 2021.-

– Tuyên truyền sâu, rộng trong sinh viên về truyền thống 71 năm của học sinh, sinh viên nhân dịp kỷ niệm 71 năm
 Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2021).

– Thực hiện các hoạt động tình nguyện chiến dịch “Xuân tình nguyện 2021″
 6T3/2021– Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam;
tuyên truyền về Tháng Thanh niên.

– Tổ chức các hoạt động tình nguyện trong Tháng Thanh niên.
– Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).
7T4/2021Tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021).
8T5/2021– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về đợt bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng
 Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

– Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt
 động nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021).
9T6/2021– Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 ngày Ngày Bác Hồ, ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021)

2. Hình thức sinh hoạt: Tùy theo tình hình thực tế của các đơn vị, Ban Chấp hành chi đoàn, chi đoàn cơ sở có thể chủ động lựa chọn một trong các hình thức sau để tổ chức sinh hoạt.

 • Tổ chức sinh hoạt chi đoàn trực tuyến qua hệ thống MS Team
 • Tổ chức tọa đàm, diễn đàn, hội nghị chuyên đề để thông tin, tuyên truyền; đối thoại, trao đổi thảo luận, tạo không gian để đoàn viên đóng góp ý kiến, hiến kế , giải pháp cho các công việc của chi đoàn, Đoàn các cấp. 
 • Tổ chức các hội thi, hoạt động sinh hoạt tập thể theo hướng đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của đoàn viên, thanh niên. 
 • Tổ chức các hoạt động giao lưu với gương cán bộ đoàn tiêu biểu, cán bộ trẻ tiêu biểu của đơn vị, các gương điển hình sống đẹp, các gương có thành tích tiêu biểu trên các lĩnh vực.
 • Tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động tình nguyện tại các khu di tích lịch sử, địa điểm, công trình mang dấu ấn của Đoàn và tuổi trẻ, khơi gợi tính sáng tạo và định hướng đoàn viên trong chi đoàn thực hiện hiệu quả công trình thanh niên tại địa phương, đơn vị.
 • Khuyến khích các chi đoàn phát động đoàn viên thực hiện các sản phẩm tuyên truyền sáng tạo, mới mẻ giới thiệu chi đoàn, Đoàn Thanh niên đơn vị về các mô hình, giải pháp tổ chức hoạt động hiệu quả tại chi đoàn, cũng như ý kiến đóng góp trong việc nâng cao chất lượng hoạt động sinh hoạt chi đoàn. 

3. Các bước thực hiện: Để thực hiện hiệu quả sinh hoạt chi đoàn, Ban Chấp hành Đoàn trường hướng dẫn chi đoàn chuẩn bị nội dung theo các bước sau:

 • Xây dựng chương trình sinh hoạt chi đoàn theo thời gian quy định, tham khảo, chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến buổi sinh hoạt.
 • Tổ chức hội ý, thảo luận và thống nhất về nội dung, thời gian, địa điểm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên Ban Chấp hành, các đoàn viên trong chi đoàn nhằm đảm bảo cho sinh hoạt chi đoàn chủ điểm diễn ra thành công.
 • Báo cáo và mời cấp ủy (nếu là chi đoàn cơ sở), đoàn cấp trên, đại diện các đơn vị liên quan tham gia sinh hoạt chi đoàn.
 • Thông báo trước cho đoàn viên biết về thời gian, địa điểm và phổ biến trước chủ đề, nội dung sinh hoạt cho đoàn viên chuẩn bị, phân công nhiệm vụ cho từng đoàn viên; yêu cầu đoàn viên tham dự đầy đủ. 
 • Sau buổi sinh hoạt, chi đoàn đánh giá hiệu quả buổi sinh hoạt với các hình thức như khảo sát qua phiếu, họp rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả với cấp trên.​


24-11-2021

44 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL