Thông báo về Hội trại Ấn tượng Dược 2012 (phần 2)

Thông báo về buổi họp các chi đoàn để bốc thăm vị trí trại vào hôm tổ chức chương trình và một số thông báo khác về Hội trại.

Thông báo dành cho bí thư/đại diện của các chi đoàn sau đã đăng kí dựng trại:

- Tất cả các chi đoàn: K63; K64; K65; K66

- Các lớp sau: A1K62; D1K2; D2K2; D3K2.

Thời gian: 11h30'; Thứ Hai ngày 12/03/2012

Địa điểm: Giảng đường 3 (có thể là GĐ 4 hoặc 5, BTC sẽ thông báo cụ thể sau).

Nội dung cuộc họp:

1. Bốc thăm vị trí trại.

2. Thông báo:

- buổi duyệt văn nghệ lần 2;

- thu phí vệ sinh của từng lớp đăng kí trại;

- thông báo về việc nhảy tập thể flashmob;

- thông báo về gameshow;

Thông tin liên lạc: Các chi đoàn có thắc mắc hãy liên lạc với BTC chương trình như trong thông báo về chương trình phần 1.

Xin chân thành cám ơn!


31-07-2012

12 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL