Thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ

CÂU LẠC BỘ LÝ LUẬN TRẺ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Tháng 7 vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Dược Hà Nội đã ký quyết định thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ - Trường Đại học Dược Hà Nội.

Câu lạc bộ Lý luận trẻ là mô hình tập hợp các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, nghiên cứu về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới, về tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nâng cao khả năng hoạt động thực tiễn và khái quát thành lý luận khoa học.Việc thành lập câu lạc bộ là giải pháp cụ thể hóa Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Câu lạc bộ cũng là diễn đàn, sân chơi giúp các bạn trẻ được bày tỏ suy nghĩ, nhận xét của cá nhân mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay đặc biệt trên mạng xã hội, các sự kiện chính trị - xã hội trong nước và quốc tế nổi bật, các tư tưởng khác nhau với những góc nhìn mới mẻ, trẻ trung về hiện trạng đất nước, các vấn đề cần đặt ra đối với tổ chức Đoàn - Hội - Đội trong giai đoạn hiện nay và cùng nhau thảo luận, phân tích, nhận diện đúng sai để hiểu được vấn đề một cách thấu đáo, cặn kẽ.

Trong thời gian sắp tới, các bạn sinh viên hãy ủng hộ các hoạt động của Câu lạc bộ để góp phần phát triển Câu lạc bộ nói riêng và phát triển lý luận, nhận thức của sinh viên trường Dược ta nói chung.


04-08-2022

46 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL