Pharma Fest 2016 - Cơ hội việc làm của sinh viên Dược lâm sàng qua Hội thảo QuintilesIMS “Join the future of healthcare”

IMG_6700.JPG

​​Pharma Fest 2016 Quintiles 1.jpg
Pharma Fest 2016 Quintiles 2.jpg
Pharma Fest 2016 Quintiles 3.jpg
Pharma Fest 2016 Quintiles 4.jpg
Pharma Fest 2016 Quintiles 5.jpg
Pharma Fest 2016 Quintiles 6.jpg


29-11-2016

15 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL