P.S. Tôi yêu dược - cùng các thế hệ sinh viên nhìn lại chặng đường 55 năm trường ĐH Dược HN

_MG_7813.JPG

_20161121_071614.JPG
_20161121_071631.JPG
_20161121_071657.JPG

_20161121_071716.JPG
_20161121_071758.JPG

_20161121_071823.JPG21-11-2016

11 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL