Lịch trình thực hiện Festival Hướng nghiệp dược PharmaFest tháng 04/2011

Thông tin về thời gian, địa điểm và nội dung của PharmaFest tháng 04/2011.

Festival Hướng Nghiệp Dược PharmaFest 2011 diễn ra trong tháng 04/2011 với thời gian, địa điểm và các nội dung cơ bản:
Buổi 1: chủ đề Sản xuất và nghiên cứu dược phẩm
Thời gian: từ 8h00 đến 11h30 ngày 3/4/2011,
Địa điểm: giảng đường 12 trường Đại học dược Hà Nội
Khách mời: PGS. TS. Nguyễn Đăng Hòa- Phó hiệu trưởng, chủ nhiệm bộ môn Bào chế, PGS. TS. Phùng Hòa Bình- Phó trưởng bộ môn Dược học cổ truyền, PGS. TS. Trần Đình Luyện- Trưởng Bộ môn Công nghiệp Dược, TS. Trần Văn Ơn- trưởng bộ môn Thực vật, giám đốc công ty Dược Khoa.
Buổi 2: chủ đề Kiểm nghiệm và phân phối dược phẩm
Thời gian: từ 8h00 đến 11h30 ngày 10/4/2011
Địa điểm: Giảng đường 12 trường Đại học Dược Hà Nội
Khách mời: TS Trần Việt Hùng- viện phó Viện Kiểm nghiệm Trung ương, ThS, Nguyễn Thanh Bình- trưởng phòng Marketing công ty TNHH một thành viên Dược phẩm trung ương 1 CPC1.
Buổi 3: chủ đề giao lưu với Công ty dược phẩm Vĩnh Phúc, Vinphaco- Đinh hướng chuyên ngành dược sĩ
Thời gian: 8h00 đến 11h30 ngày 16/4/2011
Địa điểm: Giảng đường 12 trường Đại học Dược Hà Nội
Khách mời: Ban lãnh đạo và đoàn thanh niên Công ty dược phẩm Vĩnh Phúc, PGS. TS. Thái Nguyễn Hùng Thu- Phó hiệu trưởng
Buổi 4: Thảo luận: phỏng vấn Trình dược viên, dễ hay khó?
Thời gian: 13h30 đến 16h30 ngày 16/4/2011
Địa điểm: Giảng đường 12 trường Đại học Dược Hà Nội
Buổi5: Giao lưu với công ty dược phẩm AstraZeneca Việt Nam
Thời gian: 8h00 đến 11h30 ngày 23/4/2011
Địa điểm: Giảng đường 12 trường đại học Dược Hà nội
Buổi 6: Giao lưu với công ty Bayer Việt Nam
Thời gian: 13h30 đến 16h30 ngày 23/4/2011
Địa điểm: Phòng Hội đồng trường Đại học Dược Hà Nội
Gala PharmaFest 2011:
Thời gian: 8h00 đến 12h00 ngày 24/4/2011
Địa điểm: Sân trường Đại học Dược Hà Nội
Xin xem thông tin chi tiết ở http://huongnghiepduoc.com


08-08-2012

19 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL