Đoàn Khối các trường Đại học, Cao đẳng thực hiện tốt công tác tham mưu đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với Đoàn viên thanh niên năm học 2022 - 2023

Thời gian qua, Đoàn Khối các trường Đại học, Cao đẳng đặc biệt chú trọng công tác triển khai thực hiện, tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về Điều 10 Luật Thanh niên 2020; Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ Quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

 

Theo đó, ngày 16/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Thanh niên năm 2020 với 07 chương, 41 điều đã sửa đổi toàn diện Luật Thanh niên năm 2005 nhằm đáp ứng tình hình mới, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đối với thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Luật Thanh niên năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2021. Để triển khai thực hiện, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định giao Bộ Nội vụ xây dựng các văn bản tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết về đối thoại thanh niên, cơ chế chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và Nghị định quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.

Ngày 29/10/2022, Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức đối thoại giữa Ban Giám hiệu Nhà trường với các bạn sinh viên khóa k76. Qua cuộc đối thoại, sinh viên với Đoàn trường, Ban Giám hiệu Nhà trường đã hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhau hơn, góp phần thúc đẩy tinh thần đoàn kết vững mạnh giữa các đơn vị, khoa, ngành, sinh viên trong nhà trường. 

 

    

 

Tại các buổi đối thoại, các sinh viên, đoàn viên thanh niên trực tiếp nghe và nắm bắt những chủ trương, chính sách của nhà trường đối với thanh niên; giải đáp vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước đối với thanh niên; giải đáp và tháo gỡ những khó khăn trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động, phong trào của Đoàn Thanh niên.


29-10-2022

11 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL