Câu lạc bộ lý luận trẻ góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các câu lạc bộ lý luận trẻ thuộc các tổ chức Đoàn trong tỉnh được thành lập, trở thành diễn đàn bổ ích cho đoàn viên, thanh niên.

Sau 1 năm thành lập đi vào hoạt động, CLB Lý luận trẻ tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, ĐVTN, nổi bật như tổ chức các hoạt động về nguồn, tập huấn cho cán bộ đoàn chủ chốt, các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội... Ngoài ra, CLB tổ chức phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các thành viên CLB phát huy vai trò là những cây bút phản biện sắc bén trên không gian mạng, kịp thời định hướng dư luận, tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, độc hại trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhờ được tuyên truyền, ĐVTN nâng cao hiểu biết, tự giác chấp hành pháp luật, nhất là nhận thức đúng đắn hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, không dao động, hoang mang trước những thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch...

Ngày 17/3/2024, tại cuộc họp của CLB, Anh Đoàn Minh Sang, Bí thư Đoàn trường ĐH Dược Hà Nội cho biết: CLB Lý luận trẻ là nơi tập hợp cán bộ đoàn, ĐVTN trong học tập, trao đổi về lý luận, chính trị. Đồng thời, tạo diễn đàn, giúp ĐVTN bày tỏ suy nghĩ, nhận xét của mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay, các sự kiện chính trị, xã hội trong nước và quốc tế nổi bật… Từ đó, kịp thời nắm bắt tư tưởng, có định hướng giúp cán bộ, ĐVTN nâng cao nhận thức, trình độ, bản lĩnh chính trị, nhận diện và đấu tranh kịp thời, có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên mạng xã hội.

 

CLB Lý luận trẻ đã dần trở thành mô hình sinh hoạt lý luận chính trị hấp dẫn, hiệu quả; cung cấp kịp thời những thông tin chính thống, tạo cơ sở lý luận cho đội ngũ cán bộ đoàn, ĐVTN, thể hiện quan điểm, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.


17-03-2024

7 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL