Tiến trình giảng dạy và học tập, thời khóa biểu học kỳ II năm học 2012-2013

Chi tiết xin xem tại file đính kèm.

Tien trinh hoc ky 2 nam hoc 2012-2013.pdfTien trinh hoc ky 2 nam hoc 2012-2013.pdf

Tien trinh hoc ky 2 nam hoc 2012-2013 - Bomon.pdfTien trinh hoc ky 2 nam hoc 2012-2013 - Bomon.pdf

TKB HK2 12-13 - K64.pdfTKB HK2 12-13 - K64.pdf

TKB HK 2-12-13 - K65.pdfTKB HK 2-12-13 - K65.pdf

TKB HK2-12-13- K66.pdfTKB HK2-12-13- K66.pdf

TKB HK2-12-13- K67.pdfTKB HK2-12-13- K67.pdf

TKB chuyen de -BH6.pdfTKB chuyen de -BH6.pdf

TKB - HK2 -12-13 - BH7.pdfTKB - HK2 -12-13 - BH7.pdf

TKB - HK2 -12-13- BH8.pdfTKB - HK2 -12-13- BH8.pdf

TKB chuyen de -C1K44.pdfTKB chuyen de -C1K44.pdf

TKB HK 2- 12-13- C1-K45.pdfTKB HK 2- 12-13- C1-K45.pdf

TKB HK 2-12-13- C1-K46.pdfTKB HK 2-12-13- C1-K46.pdf

TKB HK 2-12-13- C1-K47.pdfTKB HK 2-12-13- C1-K47.pdf

TKB HK2-12-13 - CD1.pdfTKB HK2-12-13 - CD1.pdf

TKB HK2 - 12-13-CD2.pdfTKB HK2 - 12-13-CD2.pdfTKB HK2 -12-13- CD3.pdfTKB HK2 -12-13- CD3.pdf


14-12-2012

14 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL