Quyết định Miễn học và công nhận điểm học phần tiếng Anh cho sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế học kỳ II năm học 2016-2017

​​Ngày 15 tháng 02 năm 2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội đã ký Quyết định số 78/QĐ-DHN về việc miễn học và công nhận điểm học phần tiếng Anh cho sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế học kỳ II năm học 2016-2017.
Chi tiết nội dung xem trong file đính kèm.

​​ 78QĐ-DHN Miễn học và công nhận điểm học phần tiếng Anh cho SV có CCTA QT HKII 2016-2017.pdf78QĐ-DHN Miễn học và công nhận điểm học phần tiếng Anh cho SV có CCTA QT HKII 2016-2017.pdf


17-02-2017

112 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL