Thông báo về việc tuyển chọn sinh viên nhập ngũ đi học đại học ở nước ngoài năm 2017

​Thực hiện công văn số 1841/CCT-CaB ngày 08/12/2016 của Cục Chính trị - Bộ Tư Lệnh Thủ đô Hà Nội, Ban CHQS Quận Hoàn Kiếm thông báo về việc tuyển chọn sinh viên nhập ngũ đi học đại học ở nước ngoài năm 2017.
​Chi tiết xem trong file đính kèm.

​​ 1252 (1769 BCH-QL) Tuyển chọn sinh viên nhập ngũ đi học ĐH ở nước ngoài năm 2017.pdf1252 (1769 BCH-QL) Tuyển chọn sinh viên nhập ngũ đi học ĐH ở nước ngoài năm 2017.pdf


19-12-2016

84 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL