Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc lần VII năm 2012

BỘ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
 Số: 44 /DHN- ĐT
V/v thi Olympic hoá học sinh viên
 toàn quốc lần VII năm 2012
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
===========
Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2012
Kính gửi : CÁC LỚP SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
Căn cứ kế hoạch của Hội hoá học Việt Nam, nhà trường thông báo cho sinh viên toàn trường biết về việc tổ chức kỳ thi Olympic Hoá học sinh viên toàn quốc lần VII năm 2012 như sau:
- Thời gian khai mạc Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc lần VII: sáng ngày 06 tháng 4 năm 2012.
- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
- Đối tượng dự thi: sinh viên đại học chính quy chưa được nhận giải thưởng trong các kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế và trong nước.
Sinh viên đại học chính quy đăng ký dự thi nộp đơn tại Phòng Đào tạo đến ngày 20/02/2012 (theo mẫu đơn kèm theo). Nhà trường tổ chức thi tuyển để thành lập đội tuyển chính thức tham dự kỳ thi vào 13h30 thứ 6 ngày 24/02/2012 tại giảng đường 14.  
Nhà trường thông báo để sinh viên trong toàn trường biết.
 KT HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 (Đã ký)
 Thái Nguyễn Hùng Thu

​​ [TB] Thong bao Olympic Hoa hoc SV lan VII.pdf[TB] Thong bao Olympic Hoa hoc SV lan VII.pdf

​​ Phieu dang ky tham du.pdfPhieu dang ky tham du.pdf


09-08-2012

33 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL