Thông báo về việc nộp sổ thực tế và liên hệ với cán bộ hướng dẫn thực tế của sinh viên lớp M khóa 66

​​File đính kèm:

Phòng Đào tạo chỉ định nhóm trưởng của từng nhóm sinh viên ở mỗi cơ sở thực tế. Sinh viên các lớp xem danh sách nhóm trưởng và danh sách cán bộ hướng dẫn thực tế (chi tiết trong file đính kèm). Sinh viên chủ động liên lạc với nhóm trưởng nhóm mình để biết nội dung thực tập thực tế cụ thể. Nhóm trưởng liên hệ với cán bộ hướng dẫn thực tế để biết kế hoạch thực tế.

Lớp trưởng các lớp M1, M2, M3 thu sổ thực tế của các sinh viên trong lớp (mẫu sổ có trong file đính kèm) và nộp lên phòng Đào tạo trong ngày 27/7/2015 và nhận lại sổ vào ngày 29/7/2015.

​​ DS CBHD nhom truong cac nhom tte MK66.xlsxDS CBHD nhom truong cac nhom tte MK66.xlsx


27-07-2015

18 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL