Thông báo về việc nộp bổ sung giấy di chuyển Nghĩa vụ quân sự

Theo thông báo về việc thu bổ sung giấy di chuyển Nghĩa vụ quân sự ngày 21 tháng 3 năm 2013 của Trường Đại học Dược Hà Nội, Nhà trường đã tổ chức thu bổ sung giấy chuyển Nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, còn một số nam sinh viên chưa nộp giấy di chuyển Nghĩa vụ (danh sách kèm theo).
Vì vậy, Nhà trường yêu cầu các sinh viên có tên trong danh sách trên bổ sung giấy di chuyển Nghĩa vụ quân sự trước ngày 12/08/2013.

Thông báo và danh sách chi tiết xin xem trong file đính kèm:
TB nop bsung giay chuyen NVQS.pdfTB nop bsung giay chuyen NVQS.pdf


10-07-2013

29 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL