Thông báo về việc đăng ký định hướng chuyên ngành cho Đại học liên thông K48

​​Chi tiết xin xem trong file đính kèm

Các sinh viên đăng ký đầy đủ và nộp về Phòng QLSV trước ngày 26/02/2016.


27-01-2016

43 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL