Thông báo về các chế độ, chính sách cho sinh viên - học kỳ I, 2016-2017

Yêu cầu sinh viên đăng ký bangtinhup theo hướng dẫn đính kèm để có thể kịp thời nhận thông báo từ Nhà trường.

Các chế độ, chính sách cho sinh viên trong học kỳ I, 2016-2017 bao gồm:

(LƯU Ý: Các chế độ là riêng biệt, sinh viên cần làm hồ sơ cho từng chế độ)

1. Miễn, giảm học phí:

Đối tượng:

- Con Liệt sĩ, con Thương binh/bệnh binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, …

- Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo/cận nghèo năm 2016.

- Người dân tộc rất ít người/dân tộc ít người ở vùng đặc biệt khó khăn.

- Con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

Xem hướng dẫn, quy định chi tiết trong thông báo về việc thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên tại đây: TB miễn giảm học phí4c. Don xin mien giam hoc phi.docĐơn xin miễn giảm học phí.doc

Ngày nộp hồ sơ: 12-13/09/2016.

Chú ý: các sinh viên nằm trong danh sách đã được miễn/giảm học phí học kỳ I, 2016-2017 không cần nộp bổ sung hồ sơ

2. Trợ cấp xã hội

Đối tượng: sinh viên đại học chính quy, cao đẳng chính quy thuộc:

- Hộ nghèo năm 2016 (200.000đ/tháng x 5 tháng).

- Dân tộc thiểu số ở vùng cao (140.000đ/tháng x 6 tháng)

Nộp đơn xin hưởng chế độ trợ cấp xã hội (theo mẫu đính kèm).  4d. Don xin tro cap xa hoi (DTVC HN2016).pdfĐơn xin trợ cấp xã hội (DTVC HN2016).pdf

Ngày nộp hồ sơ: 14-15/09/2016.

Chú ý: các sinh viên nằm trong danh sách DTVC, HN2016 không cần nộp bổ sung hồ sơ. 2a. Danh sach duoc TCXH.pdfDanh sách đã được TCXH.pdf

3. Các học bổng khách dành cho sinh viên

3.1. Học bổng Armephaco 2016-2017:

- Đối tượng: Sinh viên K71 thuộc hộ nghèo

- Hồ sơ: 02 ảnh chụp ngôi nhà đang ở (ảnh hoặc gửi file qua email) và đơn đăng ký học bổng SVKK (theo mẫu đính kèm). 5. don dang ky hoc bong SVKK.docĐơn đăng ký HB dành cho SVKK.doc

- Ngày nộp hồ sơ: 12-15/09/2016.


3.2. Các học bổng dành cho sinh viên khó khăn khác

- Trong năm học, khi có học bổng dành cho sinh viên khó khăn từ các quỹ, tổ chức trong và ngoài nước, Nhà trường sẽ căn cứ vào tiêu chuẩn, lựa chọn trong các hồ sơ đăng ký học bổng dành cho sinh viên khó khăn.

- Hồ sơ: 02 ảnh chụp ngôi nhà đang ở (ảnh hoặc gửi file qua email) và đơn đăng ký học bổng SVKK (theo mẫu đính kèm). 5. don dang ky hoc bong SVKK.docĐơn đăng ký HB dành cho SVKK.doc​

- Ngày nộp hồ sơ: 12-15/09/2016.

Lớp trưởng các lớp thông báo đến tất cả sinh viên trong lớp để biết và thực hiện kịp thời.

 PHÒNG QUẢN LÝ SINH VIÊN


15-08-2016

16 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL