Thông báo về buổi làm thủ tục ký nhận bằng tốt nghiệp năm 2016

​Chi tiết xem trong file đính kèm.
TB về buổi làm thủ tục ký nhận bằng TN năm 2016 (Hà Nội, Hải Dương).pdfTB về buổi làm thủ tục ký nhận bằng TN năm 2016 (Hà Nội, Hải Dương).pdf
TB về buổi làm thủ tục ký nhận bằng TN năm 2016 (Đà Nẵng).pdfTB về buổi làm thủ tục ký nhận bằng TN năm 2016 (Đà Nẵng).pdf
TB về buổi làm thủ tục ký nhận bằng TN năm 2016 (Quân y 2).pdfTB về buổi làm thủ tục ký nhận bằng TN năm 2016 (Quân y 2).pdf


13-07-2016

34 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL