Thông báo thay đổi giảng đường học cho Hội nghị Khoa học công nghệ 2016

​​      Do Nhà trường sử dụng một số giảng đường để phục vụ cho Hội nghị Khoa học công nghệ vào ngày 11 tháng 11 năm 2016 nên giảng đường học của một số lớp có thay đổi.
       Chi tiết xem trong file đính kèm.

​​ Thông báo thay đổi giảng đường học cho Hội nghị Khoa học công nghệ 2016.pdfThông báo thay đổi giảng đường học cho Hội nghị Khoa học công nghệ 2016.pdf


03-11-2016

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL