Thông báo số: 116/TB-DHN, ngày 26 tháng 3 năm 2012

Về việc tuyển sinh đại học hệ liên thông từ trung cấp lên đại học, tuyển sinh đại học hệ văn bằng hai ngành Dược năm 2012. Chi tiết xin xem trong file đính kèm.

BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Số : 116/TB-DHN

V/v tuyển sinh đại học hệ liên thông từ

trung cấp lên đại học, tuyển sinh đại học

hệ văn bằng hai ngành Dược năm 2012

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2012

THÔNG BÁO

về việc tuyển sinh đại học hệ liên thông từ trung cấp lên

đại học, tuyển sinh đại học hệ văn bằng hai ngành Dược năm 2012

Căn cứ quyết định số 3281/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Trường Đại học Dược Hà Nội đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ đại học ngành Dược; căn cứ thông tư tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng y, dược số 06/2008/ TT-BYT ra ngày 26/5/2008 của Bộ Y tế; căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012, Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo về việc tuyển sinh đại học hệ liên thông từ trung cấp lên đại học và tuyển sinh hệ văn bằng hai ngành Dược năm 2012 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ liên thông và hệ văn bằng hai năm 2012: 410, trong đó có 50 chỉ tiêu dành cho thí sinh liên thông tự do, còn lại dành cho thí sinh liên thông đào tạo theo địa chỉ sử dụng và thí sinh văn bằng hai.

2. Đối tượng tuyển sinh và yêu cầu hồ sơ

2.1. Tuyển sinh đại học hệ liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Dược

Đối tượng tuyển sinh là các thí sinh có đủ tiêu chuẩn tuyển sinh như quy định trong Thông tư tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng y, dược số 06/2008/TT-BYT ngày 26/5/2008 của Bộ Y tế và đáp ứng đúng các tiêu chuẩn quy định trong quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

2.1.1. Thí sinh tự do

Tuyển sinh đối với thí sinh đang công tác tại các tỉnh phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra. Hồ sơ dự thi yêu cầu các giấy tờ sau:

2.1.1.1. Một phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Dược Hà Nội) có xác nhận đồng ý cho dự thi và theo học của cơ quan nơi thí sinh đang làm việc hay cơ quan quản lý từ cấp Sở Y tế hoặc tương đương trở lên.

2.1.1.2. Bản sao các giấy tờ liên quan tới quá trình học tập như sau:

- Bằng tốt nghiệp, bảng điểm trong chương trình đào tạo Dược sĩ trung cấp.

- Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc văn hoá tương đương.

2.1.1.3. Bản sao giấy khai sinh.

2.1.1.4. Giấy xác nhận thâm niên chuyên môn do cơ quan nơi thí sinh đang làm việc hay cơ quan quản lý từ cấp Sở Y tế hoặc tương đương trở lên cấp.

2.1.1.5. Giấy chứng nhận đối tượng và khu vực ưu tiên (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

2.1.1.6. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập do cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền cấp (4 trang theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

2.1.1.7. Bốn ảnh 4x6 mới chụp không quá 6 tháng (một ảnh dán vào phiếu đăng ký dự thi, đóng dấu giáp lai).

2.1.1.8. Ba phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ của người nhận.

 Với các thí sinh đang công tác tại các đơn vị có trụ sở thuộc khu vực 3 (các quận nội thành của các thành phố trực thuộc trung ương) dự thi tuyển sinh đào tạo phải có thêm một trong các giấy tờ sau:

- Bản sao quyết định phân công công tác, giấy xác nhận thời gian làm việc tại KV1.

- Giấy xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự của cơ quan có thẩm quyền.

- Bản sao quyết định phân công công tác, giấy xác nhận thời gian công tác trong lĩnh vực pháp y, y tế dự phòng, trực tiếp sản xuất, pha chế dược phẩm, vắc-xin, sinh phẩm y tế.

2.1.2. Thí sinh đào tạo theo địa chỉ sử dụng

Tuyển sinh đối với các tỉnh/đơn vị trong cả nước có nhu cầu đào tạo theo địa chỉ sử dụng. Tổ chức đào tạo tại Trường Đại học Dược Hà Nội và các trường phối hợp (Trường Cao đẳng Dược trung ương Hải Dương, Trường Cao đẳng Kỹ thuật y tế II, Trường Trung cấp Quân y 2). Khi thí sinh vào học, các tỉnh/đơn vị cử thí sinh đi học chi trả kinh phí đào tạo.

Hồ sơ dự thi gồm các giấy tờ từ mục 2.1.1.1 đến 2.1.1.8 như trên và phải có thêm các giấy tờ sau:

- Bản sao quyết định phân công công tác, giấy xác nhận thời gian làm việc tại KV1, KV2-NT hay y tế xã, y tế huyện thuộc KV2 do cơ quan nơi thí sinh đang làm việc hay cơ quan quản lý từ cấp Sở Y tế hoặc tương đương trở lên .

- Công văn cử đi thi và học hình thức đào tạo theo địa chỉ sử dụng của Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc cấp tương đương.

- Bản cam kết trở lại tỉnh, cơ quan (nơi đã cử đi học) công tác sau khi tốt nghiệp.

2.2. Tuyển sinh đại học hệ văn bằng hai ngành Dược

Đối tượng tuyển sinh là các thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học chính quy theo chương trình đào tạo các ngành Hoá học, Sinh học của Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Bách khoa, bác sĩ đa khoa và đáp ứng đúng các tiêu chuẩn quy định trong quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Hồ sơ dự thi yêu cầu các giấy tờ sau:

2.2.1. Một phiếu đăng ký dự thi và học đại học bằng thứ hai (theo mẫu của Trường Đại học Dược Hà Nội).

2.2.2. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học thứ nhất, bản sao bảng điểm đại học thứ nhất.

2.2.3. Bản sao giấy khai sinh.

2.2.4. Bản sao hộ khẩu thường trú.

2.2.5. Giấy giới thiệu đi học của cơ quan chủ quản hoặc của phường, xã nơi có hộ khẩu thường trú.

2.2.6. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập do cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền cấp (4 trang theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

2.2.7. Bốn ảnh 4x6 mới chụp không quá 6 tháng (một ảnh dán vào phiếu đăng ký dự thi, có đóng dấu giáp lai).

2.2.8. Ba phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ của người nhận.

Sau khi trúng tuyển, nhập học thí sinh hệ văn bằng hai phải đóng học phí và kinh phí theo quy định hiện hành.

3. Thời gian thu và nộp hồ sơ

Tất cả giấy tờ được đựng trong một túi hồ sơ (theo mẫu của Trường Đại học Dược Hà Nội), bên ngoài ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ liên hệ của thí sinh.

Hồ sơ đăng ký dự thi cùng với lệ phí theo quy định được nộp tại phòng Đào tạo Trường Đại học Dược Hà Nội từ ngày 3/5/2012 đến ngày 11/5/2012 (không nhận hồ sơ qua đường bưu điện). Nếu ở xa thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại Trường Cao đẳng Dược trung ương Hải Dương, Trường Cao đẳng Kỹ thuật y tế II, Trường Trung cấp Quân y 2 trong thời gian nêu trên để các trường chuyển lại về Trường Đại học Dược Hà Nội xem xét điều kiện dự thi.

4. Môn thi, thời gian thi

4.1. Tuyển sinh đại học hệ liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Dược

- Môn thi: Toán, Hoá và Chuyên môn.

- Thời gian thi: ngày 12-13/7/2012.

4.2. Tuyển sinh đại học hệ văn bằng hai ngành Dược

- Môn thi: Hoá hữu cơ học phần 1 và Sinh học đại cương (theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Dược Hà Nội).

- Thời gian thi: ngày 12-13/7/2012.

5. Địa điểm thi và học

- Trường Đại học Dược Hà Nội, số 13-15 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

- Trường Trung cấp Quân y 2, số 50 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Q.9, TP. Hồ Chí Minh.

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật y tế II, 99 Hùng Vương, TP. Đà Nẵng.

- Trường Cao đẳng Dược trung ương Hải Dương, 324 Nguyễn Lương Bằng, P. Thanh Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Thông tin xin xem tại website: http:/// hoặc liên hệ với phòng Đào tạo, Trường Đại học Dược Hà Nội (điện thoại: 04.38264465, 04.9334855).

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các tỉnh/đơn vị liên quan;

- Bộ Tư lệnh QK7;

- Trường Trung cấp Quân y 2 (để phối hợp);

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật y tế II (để phối hợp);

- Trường Cao đẳng Dược TƯ Hải Dương (để phối hợp);

- ĐT, CNTT;

- Niêm yết,website Trường;  

- Lưu: HC.  

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Lê Viết Hùng

 ​


04-06-2012

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL