Thông báo nghỉ học ngày 12 tháng 11 năm 2016

Thực hiện kế hoạch tổ chức “Lễ kỷ niệm 55 năm Trường Đại học Dược Hà Nội xây dựng và phát triển (1961-2016) - 102 năm đào tạo Dược sĩ”, Nhà trường thông báo nghỉ học toàn trường ngày 12 tháng 11 năm 2016.
 Chi tiết xem trong file đính kèm.

​​ Thông báo nghỉ học ngày 12 tháng 11 năm 2016.pdfThông báo nghỉ học ngày 12 tháng 11 năm 2016.pdf


09-11-2016

16 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL