Thông báo danh sách sinh viên được xét Vớt, tiếp tục học năm học 2012-2013

Danh sách sinh viên thuộc diện Ngừng học được xét VỚT, tiếp tục học năm học 2012-2013

​ ​C​hi tiết xin xem trong file đính kèm


25-09-2012

19 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL