Thời khóa biểu và lịch thi chính thức các môn học lại HK2 đợt I, đợt II năm học 2012-2013

Chi tiết xem tại file đính kèm.

TKB hoc lai ki 2 12-13 theo nien che - Chinh thuc.docTKB hoc lai ki 2 12-13 theo nien che - Đợt 1.doc

TKB hoc lai ki 2 12-13 theo nien che - Chinh thuc - Dot 2.docTKB hoc lai ki 2 12-13 theo nien che - Đợt 2.doc

TKB hoc lai ki 2 12-13 theo tin chi - Chinh thuc.docTKB hoc lai ki 2 12-13 theo tin chi - Đợt 1.doc

TKB hoc lai ki 2 12-13 theo tin chi - Chinh thuc - Dot 2.docTKB hoc lai ki 2 12-13 theo tin chi - Đợt 2.doc


20-03-2013

13 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL