Thời khóa biểu và lịch thi các môn học lại (lịch chính thức)- Học kỳ 2 năm học 2014-2015 (đợt 3)

Chi tiết trong file đính kèm.

​​Thời khóa biểu và lịch thi các môn học lại HK II (đợt 3) cho các lớp cao đẳng.pdfThời khóa biểu và lịch thi các môn học lại HK II (đợt 3) cho các lớp cao đẳng.pdf


17-04-2015

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL