Thời khóa biểu và lịch thi các môn học lại (lịch chính thức)- Học kỳ 2 năm học 2014-2015 (đợt 2)

Chi tiết xem trong file đính kèm

​​Thời khóa biểu và lịch thi các môn học lại HK II đợt 2 cho các lớp sinh viên chính quy-liên thông-bằng hai.pdfThời khóa biểu và lịch thi các môn học lại HK II đợt 2 cho các lớp sinh viên chính quy-liên thông-bằng hai.pdf


26-03-2015

11 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL