Thời khóa biểu và lịch thi các môn học lại (chính thức) học kỳ 1 năm học 2013-2014

Thời khóa biểu và lịch thi các môn học lại (chính thức) học kỳ 1 năm học 2013-2014 cho các lớp đào tạo theo tín chỉ và niên chế.

TKB va lich thi chinh thuc hoc lai ki 1 12-13 _tin chi_.pdfTKB va lich thi chinh thuc hoc lai ki 1 12-13 _tin chi_.pdfTKB va lich thi chinh thuc hoc lai ki 1 13-14 _nien che_.pdfTKB va lich thi chinh thuc hoc lai ki 1 13-14 _nien che_.pdf


20-08-2013

10 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL