Quyết định số 545/QĐ-DHN về việc ngừng học sinh viên (niên chế)

Quyết định ngừng học 23 sinh viên (niên chế) do KQHT​

​ ​C​hi tiết xin xem trong file đính kèm


25-09-2012

18 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL