Quyết định ban hành Quy định miễn học và công nhận điểm học phần tiếng anh cho sinh viên có chứng chỉ tiếng anh quốc tế

Ngày 01 tháng 12 năm 2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội đã ký Quyết định số 1119/QĐ-DHN ban hành Quy định miễn học và công nhận điểm học phần tiếng anh cho sinh viên có chứng chỉ tiếng anh quốc tế.
Chi tiết xin xem trong file đính kèm.

​​ 1119 QĐ-DHN Ban hành quy định miễn học và công nhận điểm học phần tiếng anh cho SV có chứng chỉ tiếng anh QT.pdf1119 QĐ-DHN Ban hành quy định miễn học và công nhận điểm học phần tiếng anh cho SV có chứng chỉ tiếng anh QT.pdf


19-12-2016

28 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL