Lịch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 - lần 2

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 - lần 2 các khóa K66, K65, K63, CT46, CT45, CT44, CD2, CD1, BH7, BH6. Xem chi tiết trong file đính kèm.

​​ Thi lan 2 - HK 2 NH11-12.docThi lan 2 - HK 2 NH11-12.doc


31-07-2012

13 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL