Lịch thi các học phần chưa tích lũy cho sinh viên liên thông K47 tại Trung cấp Quân Y 2 - Hải Dương - Đà Nẵng

​Sinh viên các lớp liên thông K47 ngoài trường đăng ký các học phần bằng tài khoản cá nhân từ 18 giờ ngày 28/03/2016 đến 08 giờ ngày 30/03/2016.
Sinh viên lớp Q8 LT47 theo lịch điều chỉnh.
Chi tiết lịch thi xem trong file đính kèm.
Lịch thi các học phần chưa tích lũy cho sinh viên liên thông K47 tại Đà Nẵng (điều chỉnh).pdfLịch thi các học phần chưa tích lũy cho sinh viên liên thông K47 tại Đà Nẵng (điều chỉnh).pdf


28-03-2016

16 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL