Lịch dự kiến học lại học kỳ 2 năm học 2011-2012

Lịch dự kiến học lại học kỳ 2 năm học 2011-2012 các lớp K65, K64, K63, K62, CT43, CT44, CT45, CT46, BH5, BH6, BH7. Xem chi tiết trong file đính kèm.

​​ Lịch dự kiến học lại ki 2 NH 11-12.docLịch dự kiến học lại ki 2 NH 11-12.doc


09-08-2012

13 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL