Giảng đường thi học kỳ I cho những học phần chưa niêm yết giảng đường

​Chi tiết xem trong file đính kèm.

​​ Giảng đường thi học kỳ I cho những học phần chưa niêm yết giảng đường.pdfGiảng đường thi học kỳ I cho những học phần chưa niêm yết giảng đường.pdf


12-12-2016

18 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL