Thông báo về việc thực hiện miễn, giảm học phí cho SV - học kỳ II, 2016-2017

Lịch nộp hồ sơ miễn giảm học phí: 21-22/02/2017.

Lưu ý:  - Hạn nộp hồ sơ miễn giảm học phí: 21-22/02/2017.
Mẫu đơn xin miễn giảm học phí: 7. don xin mien giam hoc phi.pdfĐơn xin miễn giảm học phí.pdf
2017.01 MGHP Page1.jpg
2017.01 MGHP Page2.jpg
2017.01 MGHP Page3.jpg
2017.01 MGHP Page4.jpg
2017.01 MGHP Page5.jpg
2017.01 MGHP Page6.jpg
2017.01 MGHP Page7.jpg
2017.01 MGHP Page8.jpg

05-01-2017

23 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL