Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2022

2. Biểu mẫu số 3. CK thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 2 năm 2022 (ngày 11 tháng 7 năm 2022).pdf2. Biểu mẫu số 3. CK thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý 2 năm 2022 (ngày 11 tháng 7 năm 2022).pdf


11-07-2022

32 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL