Công khai dự toán ngân sách năm 2023 - đợt 1 (bổ sung) của Trường Đại học Dược Hà Nội (QĐ số 95/QĐ-DHN ngày 16/02/2023)

Tệp đính kèm:

95 QĐ-DHN Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 (đợt 1 bổ sung).pdf


16-02-2023

9 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL