Thông báo Tham dự Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường ĐH, CĐ Y Dược Việt Nam lần thứ XVIII (51/TB-DHN)

Căn cứ Thông báo số 2 ngày 23/02/2016 của Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng về việc tham gia Hội nghị KHCN tuổi trẻ các Trường Đại học, Cao đẳng Y Dược Việt Nam lần thư XVIII, phòng Quản lý Khoa học kính đề nghị các bộ môn, đơn vị và các báo cáo viên đạt giải Nhất, Nhì theo quyết định số 94/QĐ-DHN ngày 23/01/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội chuẩn bị một số nội dung công việc để tham dự hội nghị.
Các báo cáo hoàn thiện và gửi về phòng Quản lý Khoa học bằng văn bản và email (qlkhdhdhn@gmail.com) trước ngày 02/3/2016 để phòng tập hợp trình Ban giám hiệu nhà trường.​​

​​ 51 TB-DHN Tham dự HN KHCN Tuổi trẻ các trường ĐH-CĐ Y Dược VN lần thứ XVIII.pdf51 TB-DHN Tham dự HN KHCN Tuổi trẻ các trường ĐH-CĐ Y Dược VN lần thứ XVIII.pdf


24-03-2016

11 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL