Thông báo số 2 - Quy định viết và thời hạn nộp bài báo Hội nghị KHCN tuổi trẻ Trường Đại học Dược Hà Nội lần thứ XIX

​Tiếp theo Thông báo số 1 (số 284/TB-DHN ngày 05/10/2017) về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ Trường Đại học Dược Hà Nội lần thứ XIX

​Nhà trường trân trọng thông báo quy định viết và thời hạn nộp bài báo như sau:

1. Quy định viết bài báo: không quá 06 trang khổ A4; bảng mã Unicode: TCVN 6909:2001; phông chữTimes New Roman, cỡ chữ 13; cách dòng đơn; căn lề trái 3 cm, lề phải 3 cm, lề trên 3 cm, lề dưới 3 cm; bảng, hình đánh số Latinh, tên tiêuđề bảng đặt trên bảng, tên tiêu đề hình đặt dưới hình; bố cục bài báo như sau:
- Tên bài báo (in hoa, đậm);
- Tên tác giả (in thường): báo cáo viên đứng đầu tiên, đặt các số 1, 2, 3 sau tên tác giả để ghi chú địa chỉ công tác của tác giả đó;
- Tên Hướng dẫn khoa học (in nghiêng): đặt số 1, 2, 3 ghi chú địa chỉ công tác;
- Địa chỉ công tác của tác giả & Hướng dẫn khoa học (in nghiêng);
- Summary: tiếng Anh không quá 200 từ;
- Từ khóa: xếp theo thứ tự bảng chữ cái;
- Nội dung chính: gồm các phần, Đặt vấn đề, Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu, Bàn luận, Kết luận;
- Tài liệu tham khảo: tiếng Việt trước và xếp theo alphabet tên tác giả, tiếng nước ngoài viết sau xếp theo alphabet tên họ, dẫn trong bài bằng số thứ tự để trong dấu ngoặc vuông và theo thứ tự, tên tác giả (năm xuất bản), tên bài báo (để trong ngoặc kép “”), tên tạp chí (viết chữ nghiêng), số (tập), trang.​
2. Thời hạn nộp bài báo:nộp 01 bản in về phòng Quản lý Khoa học và 01 bản điện tử về địa chỉ email p.qlkh@hup.edu.vn trư­ớc ngày 10/01/2018.

​​ THÔNG BÁO SỐ 2.pdfTHÔNG BÁO SỐ 2.pdf


12-12-2017

21 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL