Thông báo số 2 - Hội nghị ASEAN PharmNET lần thứ 4 năm 2024)

Khoa Dược, Đại học Mahidol (Thái Lan) thông báo về Hội nghị ASEAN PharmNET lần thứ 4 (2024) và Hội nghị Hiệp hội Dược phẩm Hoa Kỳ-Thái Lan kỷ niệm 30 năm, như sau:

- Địa điểm: khách sạn Eastin Grand Phayathai, Bangkok, Thái Lan

- Các mốc thời gian:

+ Nộp bài tóm tắt:

30/4/2024

+ Đăng ký tham dự:

20/5/2024 (early bird)

+ Hội nghị:

12-14/6/2024

- Phí đăng ký tham gia hội nghị:

Đối tượng

Trước 30/4/2024

Sau 30/4/2024

+ Đại biểu quốc tế:

250 USD

300 USD

+ Sinh viên quốc tế:

100 USD

100 USD

- Thông tin chi tiết: http://www.aseanpharm.net

Kính đề nghị các Khoa, Viện, Trung tâm lập danh sách các viên chức nộp bài tham gia Hội nghị gửi về phòng KHCN-HTPT (email: khcn@hup.edu.vn) trước ngày 02 tháng 5 năm 2024./.

Tệp đính kèm:

Thông báo số 2 - Hội nghị ASEAN PharmNET lần thứ 4 năm 2024.pdf


14-03-2024

146 2 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL