Thông báo số 1 - Tổ chức Hội nghị ASEAN PharmNET lần thứ 4 năm 2024

Đại học Mahidol (Thái Lan) tổ chức Hội nghị ASEAN PharmNET lần thứ 4 năm 2024 vào ngày 12-14, tháng 6, năm 2024 tại Bangkok; Kết hợp với Hội nghị Hiệp hội Dược phẩm Hoa Kỳ - Thái Lan - Kỷ niệm 30 năm hợp tác.

Chủ đề Hội nghị: Global Collaboration in Pharmacy Education, Practice & Reseach: Bridging Borders for Health Innovation.

Hội nghị gồm 08 ban chuyên ngành:

-

Pharmaceutical Education & Practice

PE

-

Pharmaceutical Technology and Drug Delivery

PD

-

Pharmaceutical Chemistry

PC

-

Phytopharmaceuticals and Nutraceuticals

PN

-

Biopharmaceutical Sciences and Pharmaceuticall Biotechnology

BB

-

Pharmacology, Toxicology, and Physiology

PP

-

Clinical Pharmacy and Personalized Medicine

CP

-

Social and Administrative Pharmacy

SP

Thời gian nộp bài abstract trước ngày 25/3/2024, thời gian thông báo kết quả thẩm định trước ngày 15/4/2024 và thời hạn đăng ký tham dự Hội nghị trước ngày 30/4/2024.

Tệp đính kèm:

Thông báo số 1 - Hội nghị ASEAN PharmNET lần thứ 4 năm 2024.pdf


22-01-2024

24 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL