Thông báo đề xuất nhiệm vụ Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KHCN & tổ chức KHCN công lập

​Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo, hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KHCN và tổ chức KHCN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm được phê duyệt tại Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Chương trình 592).

Nhà trường thông báo đến giảng viên, nghiên cứu viên thông tin trên.
Thông báo chi tiết 689 (558 K2ĐT-NCKH) TB đề xuất nhiệm vụ tham gia CTr hỗ trợ PT doan nghiệp KHCN và tổ chức KHCN công lập(1).pdfXem tại đây.pdf


21-06-2018

20 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL