Tài liệu chương trình đào tạo về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

​Theo kế hoạch năm 2019, Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn chuyên sâu dành cho cán bộ thuộc các đơn vị thành viên của Mạng lưới TISC/IPHUB. Tổng cộng khóa đào tạo gồm 10 mô-đun, mỗi mô-đun với thời lượng 1 ngày được tổ chức ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

​Mô-đun số 1 và 2 đã được tổ chức thành công tại Hà Nội ngày 27&28/6/2019 và tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 3&4/7/2019. Nhà trường đã cử 06 cán bộ tham gia khóa đào tạo. Danh sách theo công văn đính kèm: 337 DHN-QLKH Đăng ký tham dự chương trình ĐT về bảo hộ quyền SHTT.pdf337 DHN-QLKH Đăng ký tham dự chương trình ĐT về bảo hộ quyền SHTT.pdf

Nhà trường gửi tài liệu mô-đun 1 và 2 của khóa đào tạo tới các giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên quan tâm. Thông tin chi tiết xem tại đây: Mođun 1- 2 - ngày 27 - 28.6.19.rarMođun 1- 2 - ngày 27 - 28.6.19.rar


17-09-2019

31 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL