Bản tin Hợp tác Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo Việt - Anh (Quý số 3 năm 2019)

Một số thông tin nổi bật trong bản tin này:
1.Giáo sư Nguyễn Thị Kim Thanh, Giáo sư gốc Việt tại Đại học UCL nhận giải thưởng của Hiệp hội Khoa học Hoàng gia Anh (Royal Society), và sẽ có bài giảng đại chúng được phát trực tiếp vào ngày 29/10.
2.Quỹ NAFOSTED mời nộp hồ sơ chương trình trao đổi nghiên cứu tại Anh. Hạn nộp: 8/11/2019.
3.VAST và RAEng mời nộp hồ sơ chương trình đào tạo thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Hạn nộp: 15/11/2019.

Bản tin tiếng Việt Bản tin quý Hợp tác Khoa học và Đổi mới sáng tạo Việt-Anh - Số 3.pdfXem tại đây

Bản tin tiếng Anh UK-VN Science Cooperation Newsletter 3rd edition - October 2019.pdfXem tại đây


25-10-2019

28 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL