Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ Hợp tác Quốc tế

Trong năm 2014 Trường Đại học Dược Hà Nội thực hiện 01 đề tài Khoa học Công nghệ Hợp tác Quốc tế thuộc chuyên ngành Công nghiệp dược & Bào chế thuốc. ​​​​​​

Đề tài được viện trợ của Quỹ VLIR - UOS, Vương Quốc Bỉ, thời gian thực hiện từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 10 năm 2016. Đề tài NCKHCN-HTQT.pdfĐề tài Hợp tác Quốc tế.pdf


02-03-2017

62 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL