THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ THI BẰNG TIẾNG PHÁP CƠ SỞ (DELF) VÀ BẰNG TIẾNG PHÁP CHUYÊN SÂU (DALF) NĂM 2014

Văn bằng DELF (Bằng tiếng Pháp cơ sở) và văn bằng DALF (Bằng tiếng Pháp chuyên sâu) là các văn bằng chính thức đánh giá trình độ tiếng Pháp của người nước ngoài do Bộ giáo dục Quốc gia Pháp cấp. Văn bằng DELF và DALF bao gồm 7 văn bằng độc lập tương đương với 7 cấp độ theo Khung tham chiếu chung Châu Âu về chuẩn ngôn ngữ . Đại sứ quán Pháp tại Việt nam tổ chức thi văn bằng DELF, và văn bằng DALF.

Để cập nhật thông tin về kỳ thi DELF/DALF năm 2014, vui lòng xem trên thông báo của Đại sứ quán Pháp


02-03-2016

32 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL