Lễ ký kết hợp tác và khởi động dự án "Tăng cường chất lượng hệ thống kỳ thi tốt nghiệp của một số trường Đại học Dược tại Việt Nam và xây dựng chương trình đào tạo liên tục cho dược sĩ qua hình thức E-learning"

Ngày 7/8/2020, Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức lễ ký kết hợp tác và khởi động dự án "Tăng cường chất lượng hệ thống kỳ thi tốt nghiệp của một số trường Đại học Dược tại Việt Nam và xây dựng chương trình đào tạo liên tục cho dược sĩ qua hình thức E-learning" với Trường Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Giáo dục Thông tin Yakuzemi, Nhật Bản. Dưới sự chứng kiến của Ban Giám hiệu và đại diện lãnh đạo một số phòng ban của Trường Đại học Dược Hà Nội, GS.TS Nguyễn Thanh Bình - Hiệu Trưởng, trường Đại học Dược Hà Nội đã ký kết hợp tác dự án này với GS.TS. Trần Thành Đạo - Phó Trưởng Khoa Dược, trường Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh và Ông HOSAKA Kinihiro - Giám đốc, Trung tâm Giáo dục Thông tin Yakuzemi, Nhật Bản.

Thời gian thực hiện dự án: 2020- 2022 (kinh phí phê duyệt theo từng năm)
Kinh phí và hỗ trợ chuyển giao của dự án: 
(i) năm thứ nhất (2020) kinh phí dự án được phê duyệt là 9.995.244 yên nhật tương đương 90.000 USD/ năm từ nguồn Chính phủ Nhật bản; 
(ii) Hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ từ Trung tâm Giáo dục Thông tin Yakuzemi, Nhật Bản, bao gồm: 
- Cơ sở dữ liệu ngân hàng câu hỏi của hệ thống kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề quốc gia Nhật bản khoảng 30.000 câu hỏi; 
- Cơ sở dữ liệu về bài giảng E-learning; 
- Tư vấn kỹ thuật trong lượng giá tốt nghiệp và tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề quốc gia; 
- Chia sẻ quyền sử dụng các phầm mềm tổ chức thi và đào tạo E-learning.
Các đơn vị tham gia dự án: 
(i) Phía Nhật Bản: Trung tâm Giáo dục Thông tin Yakuzemi, Nhật Bản; (ii) Phía Việt Nam: Trường Đại học Dược Hà Nội và Khoa dược-Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.
Dưới đây là một số hình ảnh trong lễ ký kết và khởi động dự án này tại đầu cầu Hà Nội:
IMG_5375.JPGGS.TS. Nguyễn Thành Bình, Hiệu trưởng, trường Đại học Dược Hà Nội thực hiện ký kết hợp tác dự án
IMG_5377.JPG
IMG_5378.JPG
IMG_5379.JPGMột số hình ảnh trong buổi lễ ký kết và khởi động dự án qua cầu truyền hình giữa 3 bên: Trường Đại học Dược Hà Nội; 
Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Giáo dục Thông tin Yakuzemi, Nhật Bản.


10-08-2020

24 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL