Họp tổng kết công tác Hợp tác quốc tế và định hướng năm 2021

Với mục tiêu nâng cao chất lượng và từng bước cải tiến công tác quản trị đại học, sáng ngày 02/03/2021, Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức buổi họp tổng kết công tác HTQT 2020, định hướng một số nội dung trọng tâm triển khai 2021.
​​​

Buổi họp có sự tham gia của GS. TS. Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS. TS. Đinh Thị Thanh Hải, Phó hiệu trưởng, Phụ trách Quản lý và Điều hành; ThS. Phạm Văn Quyến, Phó hiệu trưởng; cùng Trưởng/ Phụ trách của một số đơn vị, bộ môn có hoạt động HTQT, điều phối viên của các dự án, chương trình hợp tác.

Tại buổi họp, ThS. Đinh Thị Hiền Vân, Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế (HTQT) đã có bài trình bày về Đánh giá kết quả công tác HTQT năm 2020 của Trường Đại học Dược Hà Nội, Tổng hợp ý kiến phản hồi của các đơn vị về công tác HTQT và đề xuất một số nội dung trọng tâm triển khai 2021. Đại diện các Ban quản lý dự án, chương trình hợp tác; các đơn vị có hoạt động HTQT đã cập nhật tiến độ và chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình tổ chức thực hiện.

IMG_5908.JPG
ThS. Đinh Thị Hiền Vân, Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế (HTQT)
 trình bày về Đánh giá kết quả công tác HTQT năm 2020

Thay mặt Lãnh đạo Trường, GS. TS. Nguyễn Thanh Bình và PGS. TS. Đinh Thị Thanh Hải đã có phát biểu định hướng và chỉ đạo chủ trương tại buổi họp, cụ thể:

- Ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị, Ban quản lý dự án & chương trình hợp tác và các cá nhân đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch HTQT 2020.

- Với mục tiêu hòa nhập giáo dục và góp phần thực hiện chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2045, một số nội dung trọng tâm của hoạt động HTQT 2021 cần tập trung như sau:

+ Đối với đào tạo: đề xuất đề án triển khai chương trình tiên tiến, chương trình liên kết; Tăng cường hiệu quả hoạt động của chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên; Nâng cao năng lực Dạy-Học của đội ngũ giảng viên, viên chức, sinh viên và học viên.

IMG_5912.JPG
GS. TS. Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu
IMG_5902.JPG
PGS. TS. Đinh Thị Thanh Hải, Phó hiệu trưởng, Phụ trách Quản lý và Điều hành phát biểu

+ Đối với NCKH: Góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu cho đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và học viên Trường; Góp phần tăng cường số lượng bài báo quốc tế tại Trường. 
+ Đối với công tác Quản trị đại học: Tìm hiểu, chia sẻ kinh nghiệm của các đối tác quốc tế về hệ thống quản trị đại học tiên tiến; Góp phần nâng cao nội lực và năng lực Trường về CSVC, học liệu, CSDL và kỹ năng quản trị đại học. 
Căn cứ trên các ý kiến góp ý và chỉ đạo tại Buổi họp, căn cứ trên dự thảo 5 chiến lược trung hạn của Trường về Đào tạo, KHCN, đảm bảo chất lượng, Nhân sự và Tài chính, giao phòng HTQT đề xuất Chiến lược trung hạn HTQT 2021-2025 trình Trường Đại học Dược Hà Nội xem xét, làm căn cứ cho việc triển khai thực hiện và hội nhập giáo dục của Trường. 

IMG_5916.JPG
PGS.TS Đỗ Hồng Quảng - Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng SĐH phát biểu
IMG_5917.JPG
GS. TS. Nguyễn Hải Nam phát biểu ý kiến
IMG_5920.JPG
PGS.TS. Trần Văn Ơn phát biểu ý kiến


10-03-2021

20 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL