Hội thảo Hoà hợp Tiêu chuẩn và chất lượng thuốc Thảo dược

Với mục tiêu tăng cường nguồn nhân lực trong lĩnh vực dược cho Việt Nam và các nước ASIAN, Bộ phận phát triển hợp tác Đức (GIZ) đã trao đổi với Bộ phận phát triển hợp tác Thái Lan (TICA) tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan trong lĩnh vực dược thông qua sự phối hợp với Trường Đại học Dược Hà Nội và hỗ trợ kỹ thuật của Trường Đại học Chulalongkorn Thái Lan. Hội thảo “Hòa hợp tiêu chuẩn và chất lượng thuốc thảo dược” thuộc khuôn khổ chương trình hợp tác với GIZ và TICA đã được tổ chức tại Trường Đại học Dược Hà Nội trong hai ngày 28/02 và 1/3 năm 2018.

Hội thảo đã nhận được tiến hành với sự tham gia của 51 đại biểu đến từ các tổ chức tài trợ GIZ, TICA và các Trường Đại học quốc tế và trong nước như trường Đại học Chulalonkorn (Thái Lan), Trường Đại học Dược Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Dược Huế; các đại diện từ các viện nghiên cứu như Viện Dược liệu, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương; các đại diện đến từ một số doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực thảo dược như Công ty Cổ phần Traphaco …
Trong ngày đầu tiên của hội thảo, đã có 11 tham luận được trình bày và rất nhiều ý kiến góp ý, trao đổi về các chủ đề liên quan tới lĩnh vực chất lượng của thuốc thảo dược và công tác đào tạo liên quan tới lĩnh vực này. Các tham luận do các nhà khoa học trong các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, kinh doanh và sản xuất dược phẩm liên quan tới thảo dược. Kết thúc phiên hội thảo đầu tiên, đại diện các bên tham gia đã thống nhất bầu ra Nhóm Hành động gồm 11 thành viên để thực hiện các hoạt động chuyên sâu theo mục tiêu của dự án.
Ngày thứ hai của Hội thảo là ngày làm việc của Nhóm hành động, đi sâu vào các vấn đề cần thảo luận với mục tiêu: (1) Hoàn thành bản dự thảo về chất lượng thuốc thảo dược; (2) Phát triển bộ GPs hoà hợp trong khu vực ASEAN để cùng thực hiện; (3) Chiến lược thực hiện việc đảm bảo chất lượng của thảo dược ở VN và Thailand; (4) Dựa trên các kết quả trên để các trường sẽ xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với mục tiêu này. Trước khi thảo luận chuyên sâu từng vấn đề, hội thảo cũng dành thời gian trao đổi để cùng nhau hiểu biết và thống nhất về khái niệm thảo dược của Thái Lan và Việt Nam và cùng thống nhất với khái niệm của WHO đã đưa ra. Đồng thời, hội thảo cũng bàn luận về các vấn đề sẽ trình bày tại hội thảo sắp tới của dự án tại Ghana.
Hội thảo thành công tốt đẹp.
Một số hình ảnh trong Hội thảo
IMG_8438.JPG
IMG_8439.JPG
Group.JPG
09-04-2018

24 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL