Chương trình hội thảo

​Chương trình: Ngày 06-07 tháng 06 năm 2012: Ngày tháng 06 năm 2012: Đoàn Chủ tịch: PGS. Nguyễn Đăng Hòa; PGS. Thái Nguyễn Hùng Thu; PGS. TS. Lê Quan Nghiệm GS. Koos Brouwers; TS. Herman Woerdenbag Ban thư ký: Phạm Thanh Hà, Hương ĐT/ My – HTQT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
ĐẠI HỌC GRONINGEN, HÀ LAN
DỰ ÁN NPT-VNM-240
HỘI THẢO TỔNG KẾT DỰ ÁN
Chương trình:
Ngày 06-07 tháng 06 năm 2012:
Ngày tháng 06 năm 2012:
Đoàn Chủ tịch: PGS. Nguyễn Đăng Hòa; PGS. Thái Nguyễn Hùng Thu; PGS. TS. Lê Quan Nghiệm GS. Koos Brouwers; TS. Herman Woerdenbag
Ban thư ký: Phạm Thanh Hà, Hương ĐT/ My – HTQT
Thời gian
Chương trình
Diễn giả
Ngày 06/06
7h30 – 8h00
Đón tiếp đại biểu
8h00 – 8h10
Giới thiệu đại biểu
BTC
8h10 – 8h25
Phát biểu khai mạc
Lãnh đạo, Trường ĐH Dược Hà Nội
8h25 – 8h45
Phát biểu khai mạc
Lãnh đạo, Bộ Y Tế Việt Nam 
8h45 – 9h05
Phát biểu chào mừng
Đại sứ, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan
9h05 – 10h 00
Báo cáo tổng quan về dự án NPT VNM 240;
Đánh giá công tác quản lý/ giám sát dự án
Đại diện Ban giám đốc Dự án phía Việt Nam
Đại diện, Đại học Groningen
10.00 – 10.30
Giải khát
10h30 – 12.00
Đào tạo Dược và phát triển nguồn nhân lực
10h30 – 12.00
Tình hình đào tạo nhân lực dược trình độ đại học tại Việt Nam- Triển vọng tác động của dự án
Đánh giá chương trình khung giáo dục trình độ đại học ngành Dược học
Triển khai thực hiện Chương trình khung giáo dục đại học ngành dược tại HUP, Đại diện Trường Đại học Dược HN
Triển khai thực hiện Chương trình khung giáo dục đại học ngành dược tại ĐH Y Dược HCMC
Thực trạng hoạt động Dược lâm sàng ở Việt Nam và dự kiến tác động của Dự án trong tương lai 
Kết quả khảo sát tác động của dự án
Đại diện Vụ KHDT – Bộ Y Tế
Đại diện Vụ GD ĐH, Bộ GDDT
Đại diện Trường Đại học Dược HN
Đại diện trường ĐH Y Dược HCM
Đại diện Cục Quản Lý Khám chữa bệnh – Bộ Y Tế Việt Nam 
Đại diện Trường ĐH Dược Hà Nội
12h00 – 12h15
Thảo luận và kết luận
12.15 – 13h30
Ăn trưa
13h30 – 17h00
Đào tạo dược và phát triển nguồn nhân lực 
13h30 – 14h00
Tóm tắt kết quả làm việc sáng 06/06
Chủ tịch đoàn
14h00 – 14h20
 Phương pháp đào tạo TOT và ứng dụng tại 6 trường thụ hưởng dự án
Đại diện, Trường ĐH Y Dược Huế
14h20 – 14h40
Hệ thống kiểm định chất lượng ở việt Nam và can thiệp của Dự án
Đại diện Trường Đại học Dược Hà Nội
14h40 – 15h00
Hệ thống kiểm định chất lượng đào tạo của Hà Lan và đề xuất đối với Việt Nam
Đại diện Đại học Groningen Hà Lan
15h00 – 15h30
Giải khát
15h30 – 15h50
Kinh nghiệm từ Thái lan và Hà lan trong quản lý đào tạo và phương pháp giảng dạy tích cực
Đại diện ĐH Y Dược Thái Nguyên
15h50 – 16h10
Thực tiễn đào tạo thực hành dược (lâm sàng) tại Thái Lan – Bài học có thể áp dụng tại Việt Nam
Đại diện ĐH Mahidol Thái lan
16h10 – 16h30
Thực tiễn công tác dược lâm sàng tại BV Bạch Mai – Triển vọng tác động của Dự án, 
Đại diện, Bệnh viện Bạch Mai
16h30 – 17h00
Thảo luận và kết luận
Ngày 07/06
9h00 – 12.00
Môi trường và phương tiện học tập
9h00 – 9h20
Tóm tắt kết quả làm việc chiều 06/06 và giới thiệu chương trình sáng 07/06
Chủ tịch đoàn
9h20 – 9h35
Vai trò của nghiên cứu khoa học trong đào tạo dược và dược lâm sàng
Đại diện ĐH Groningen Hà Lan
9h35 – 9h55
Kinh tế y tế trong điều trị
Đại diện ĐH Groningen Hà Lan
9h55 – 10h10
Can thiệp của dự án trong phát triển môi trường và phương tiện học tập
Đại diện, ĐH Y Dược HCM
10h10 – 10h25
Vai trò của cơ sở dữ liệu trong đào tạo thực hành dược tại Hà Lan
Đại diện ĐH Groningen Hà Lan
10h25 – 11h00
Giải khát
11h00 – 11h15
Thuận lợi và khó khăn trong xây dựng CSDL thông tin thuốc
Trung tâm quốc gia về Thông tin thuốc và Cảnh giác dược – ĐH Dược HN
11h15 – 11h30
Thực tiễn đào tạo thực hành dược (lâm sàng) tại Thái Lan và Hà Lan – Bài học có thể áp dụng tại Việt Nam
Đại diện Đại học Y Dược HCM
11h30 – 11h45
Ứng dụng CSDL thông tin thuốc và ca lâm sàng trong đào tạo thực hành dược lâm sàng ở Việt Nam
TS. Nguyễn Liên Hương, BM DLS, Đại học Dược Hà Nội
11h45 – 12h00
Thảo luận và kết luận
12.00 – 12.30
Bế mạc
12h30 – 14h30
Ăn trưa


14-01-2014

20 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL