Thông tin dự án "Hỗ trợ hệ thống y tế" do Quỹ toàn cầu tài trợ

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án:

Hỗ trợ hệ thống y tế do Quỹ toàn cầu tài trợ

2. Mã ngành dự án :

86990

3. Tên nhà tài trợ:

Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét.

4. Cơ quan chủ quản:

a) Địa chỉ liên lạc:

b) Điện thoại /Fax:

Bộ Y tế

138 A Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam

ĐT: 04 6 2732273 máy lẻ 1507,Fax 04 6 2732209

5. Chủ dự án:

a) Địa chỉ liên lạc:

b) Điện thoại /Fax:

Vụ Kế hoạch-Tài chính – Bộ Y tế

138 A Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam

ĐT: 04 6 2732273 máy lẻ 1507,Fax 04 6 2732209

6. Thời gian thực hiện:

5 năm(01/01/2012-31/12/2016)

7. Địa điểm triển khai

Bộ Y tế, và 15 tỉnh,thành phố: Hà Nam, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lai Châu, Điện Biên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và Sóc Trăng.

Trường Đại học Dược Hà Nội và các Đơn vị cảnh giác dược ở 63 tỉnh thành.

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp Hồ Chí Minh và 61 Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh/thành phố.

8. Vốn của dự án:

1-Tổng vốn dự án: 86.986.150 USD, trong đó:

2-Vốn ODA: 86.636.150 USD

Trong đó :

+Vụ Kế hoạch-Tài chính: 71.605.408 USD

+Trường Đại học Dược Hà Nội:7.324.707 USD

+Viện Kiểm nghiệm thuốc TW:7.706.035 USD

-Ngân sách cấp phát hành chính sự nghiệp 100% tổng số vốn ODA

3-Vốnđối ứng: 7.153.000.000VNĐ (tương đương350.000 USD)

Trong đó:

+ Vụ Kế hoạch-Tài chính:1.303.000.000 VNĐ

+ Trường Đại học Dược Hà Nội:1.116.000.000 VNĐ

+ Viện Kiểm nghiệm thuốc TW:504.000.000 VNĐ

+ 15 tỉnh: 4.230.000.000 VNĐ

-Nguồn vốn thuộc Ngân sách nhà nước chi thường xuyên.

9. Hình thức viện trợ

ODA khônghoàn lại (hỗ trợ kỹ thuật)


07-03-2014

40 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL