Dự án 9C về Tăng cường năng lực của cán bộ giảng dạy thực hành dược trong chăm sóc sức khỏe ban đầu

Ngày 28/2/2016, trường Đại học Dược Hà Nội nhận được công văn chính thức phê duyệt các chương trình nghiên cứu hợp tác Việt Nam - Wallonie Bruxelle giai đoạn 2016-2018 của Bộ Y tế, trong đó có phê duyệt nội dung dự án của trường phối hợp với trường Đại học Liege, Vương quốc Bỉ.

​Dự án của trường Đại học Dược được phê duyệt với tên tiêu đề "Tăng cường năng lực của cán bộ giảng dạy thực hành dược trong chăm sóc sức khỏe ban đầu​", gọi theo thứ tự phê duyệt của dự án là dự án 9C.
Nội dung chi tiết và các mục tiêu cụ thể của dự án 9C được thông báo trong công văn đính kèm dưới đây:


05-03-2016

39 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL